AAU logo
Kvalitative metoder 2018

Kvalitative metoder 2018

Dette ph.d.-kursus har har fokus på kvalitativ forskning som et håndværk, der læres bedst gennem øvelse. Undervisere: Lene Tanggaard Pedersen og Svend Brinkmann.

Time

05.11.2018 - 09.11.2018

Description

To af de fem dage vil fokusere specifikt og intensivt på det kvalitative forskningsinterview med en blanding af teori og praktiske øvelser, og en dag handler om feltarbejde og deltagende observation. De øvrige dage tematiserer bl.a. forskningsetik og præsenterer nogle nyere tilgange til kvalitativ forskning. Der vil kurset igennem være fokus på kvalitativ forskning som et håndværk, der læres bedst gennem øvelse. Formiddagene består af forelæsninger og lærerstyrede øvelser, mens eftermiddagene organiseres af kursisterne selv i grupper.

Undervisningsform

Kombination af forelæsninger, gruppearbejde, fremlæggelse, diskussion.

Alle deltagere bliver opdelt i fem faste temagrupper, som mødes hver eftermiddag under kurset. I forarbejdet til kurset indgår, ud over læsningen af kursuslitteraturen, at hver temagruppe for­bereder eftermiddagens arbejde til en af kursusdagene. Deltagernes projekter kan også inddrages, men er ikke tænkt som hovedtema.

Undervisere

Lene Tanggaard Pedersen & Svend Brinkmann

Antal deltagere

Ca. 25. Kurset tiltrækker normalt et stort antal tilmeldinger og deltagerne bliver derfor udvalgt på baggrund af indsendte papers/abstracts på maks. 1 side. Disse abstracts vurderes af forelæserne.

ECTS

5 (dækker 1 sides paper indsendt før kursus; gruppearbejde før og under kurset, fremlæggelse samt fuld deltagelse).

Praktisk

Der vil desværre ikke blive tilbudt forplejning under kurset!

Adresse og lokaler

Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst.

5.-8. november: i rum 3.136

9. november: i rum 3.135

Litteratur

Dag 1:

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. (kapitel 1-5)

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2010). Introduktion. In Brinkmann, S: & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Brinkmann, S. (2010). Etik i en kvalitativ verden. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

    
Dag 2:

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. (kapitel 6-9)

Tanggaard, L. (2007). The research interview as discourses crossing swords – the researcher and apprentice on crossing roads. Qualitative Inquiry, 13(1): 160-176.
 

Dag 3:

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. (kapitel 10-14)

Jacobsen, B., Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2010). Fænomenologi. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Phillips, L. (2010). Diskursanalyse. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.
 

Dag 4:

Hastrup, K. (2010). Feltarbejde. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Raudaskoski, P. (2010). Observationsmetoder (herunder videoobservation). In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Czarniawska, B. (2010). Narratologi og feltstudier. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.
 

Dag 5:

Baarts, C. (2010). Autoetnografi. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2010). Formidling af kvalitativ forskning. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Samlet litteraturliste:

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2010). Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag.

Tanggaard, L. (2007). The research interview as discourses crossing swords – the researcher and apprentice on crossing roads. Qualitative Inquiry, 13(1): 160-176.

Host

HCCI-PhD-programmet, Lene Tanggaard Pedersen and Svend Brinkmann, Department of Communication and Psychology, Center for Qualitative Studies

Address

Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

Registration Deadline

05.10.2018 kl. 12.00

Register at

hannepc@hum.aau.dk

Go to event list