AAU logo

Ph.d.-kursus i kvalitative metoder 2015

Kurset introducerer til kvalitativ forskning. To af de fem dage vil fokusere på det kvalitative forskningsinterview med en blanding af teori og praktiske øvelser, og en dag handler om feltarbejde og deltagende observation. De øvrige dage tematiserer bl.a. forskningsetik og der præsenteres nogle nyere tilgange til kvalitativ forskning.

Time

02.11.2015 kl. 09.00 - 06.11.2015 kl. 23.59

Description

Tilmelding og indsendelse af abstract inden 30. september til: hannepc@hum.aau.dk

Deltagere vil blive udvalgt på baggrund af indsendte abstracts/forskningsbeskrivelser på maks. 1 side.

Maks. antal deltagere: 25


KURSUSBESKRIVELSE:

Kurset introducerer til kvalitativ forskning. To af de fem dage vil fokusere specifikt og intensivt på det kvalitative forskningsinterview med en blanding af teori og praktiske øvelser, og en dag handler om feltarbejde og deltagende observation. De øvrige dage tematiserer bl.a. forskningsetik og præsenterer nogle nyere tilgange til kvalitativ forskning. Der vil kurset igennem være fokus på kvalitativ forskning som et håndværk, der læres bedst gennem øvelse. Formiddagene består af forelæsninger og lærerstyrede øvelser, mens eftermiddagene organiseres af kursisterne selv i grupper.

 

Litteratur:

Dag 1: Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. (kapitel 1-5)

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2010). Introduktion. In Brinkmann, S: & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Brinkmann, S. (2010). Etik i en kvalitativ verden. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

 

Dag 2: Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. (kapitel 6-9)

Tanggaard, L. (2007). The research interview as discourses crossing swords – the researcher and apprentice on crossing roads. Qualitative Inquiry, 13(1): 160-176.

 

Dag 3: Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. (kapitel 10-14)

Jacobsen, B., Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2010). Fænomenologi. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Phillips, L. (2010). Diskursanalyse. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

 

Dag 4: Hastrup, K. (2010). Feltarbejde. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Raudaskoski, P. (2010). Observationsmetoder (herunder videoobservation). In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Czarniawska, B. (2010). Narratologi og feltstudier. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

 

Dag 5: Baarts, C. (2010). Autoetnografi. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2010). Formidling af kvalitativ forskning. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

 

Samlet litteraturliste:

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2010). Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. (3. udg.). København: Hans Reitzels Forlag.

Tanggaard, L. (2007). The research interview as discourses crossing swords – the researcher and apprentice on crossing roads. Qualitative Inquiry, 13(1): 160-176.

 

Go to event list