AAU logo
Ph.d.-kursus i Kvalitative metoder

Ph.d.-kursus i Kvalitative metoder

The course is in Danish.... Forelæsere: Lene Tanggaard og Svend Brinkmann

Time

08.12.2014 kl. 09.00 - 12.12.2014 kl. 16.00

Description

Kurset introducerer til kvalitativ forskning. To af de fem dage vil fokusere specifikt og intensivt på det kvalitative forskningsinterview med en blanding af teori og praktiske øvelser, og en dag handler om feltarbejde og deltagende observation. De øvrige dage tematiserer bl.a. forskningsetik og præsenterer nogle nyere tilgange til kvalitativ forskning. Der vil kurset igennem være fokus på kvalitativ forskning som et håndværk, der læres bedst gennem øvelse. Formiddagene består af forelæsninger og lærerstyrede øvelser, mens eftermiddagene organiseres af kursisterne selv i grupper

PROGRAM:

Mandag 8. december – lokale 1.111 – Kroghstræde 3

09:00 – 11:00 Introduktion til kvalitativ forskning v/ Svend Brinkmann

11:00 – 12:30 Etik i kvalitativ forskning v/ Svend Brinkmann

12:30 – 13:15 Frokost

13:15 – 14:00 Gruppediskussioner med udgangspunkt i formiddagens præsentationer og egne pro­jekter.

14:00 – 15:00 Tilbagemelding til plenum

15:00 – 16:00 Mulighed for konsultation for interesserede

Litteratur til dagen:Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. (kapitel 1-5)

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2010). Introduktion. In Brinkmann, S: & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Brinkmann, S. (2010). Etik i en kvalitativ verden. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Tirsdag 9. december – lokale 1.111 – Kroghstræde 3

09:00 – 11:00 Introduktion til det kvalitative forskningsinterview v/ Lene Tanggaard

11:00 – 13:00 Interview-variationer v/Lene Tanggaard

13:00 – 14:00 Frokost

14:00 – 15:00 Gruppediskussioner/-øvelser med udgangspunkt i formiddagens præsentationer og egne projekter.

15:10 – 16:00 Tilbagemelding til plenum

16:00 – 17:00 Mulighed for konsultation for interesserede

Litteratur til dagen:

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. (kapitel 6-9)

Tanggaard, L. (2007). The research interview as discourses crossing swords – the researcher and apprentice on crossing roads. Qualitative Inquiry, 13(1): 160-176.

Onsdag 10. december – lokale 1.111 – Kroghstræde 3

09:00 – 11:00 Analysemetoder og læsning af kvalitative forskningsinterviews v/Svend Brinkmann

11:00 – 13:00 Analysehåndværket v/Lene Tanggaard

13:00 – 14:00 Frokost

14:00 – 15:00 Gruppediskussioner/-øvelser med udgangspunkt i formiddagens præsentationer og egne projekter.

15:10 – 16:00 Tilbagemelding til plenum

16:00 – 17:00 Mulighed for konsultation for interesserede

Litteratur til dagen:

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag. (kapitel 10-14)

Jacobsen, B., Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2010). Fænomenologi. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Phillips, L. (2010). Diskursanalyse. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Torsdag 11. december – lokale 1.111 – Kroghstræde 3

09:00 – 13:00 Deltagende observation og etnografisk feltarbejde v/Lene Tanggaard

13:00 – 14:00 Frokost

14:00 – 15:00 Gruppediskussioner med udgangspunkt i formiddagens præsentationer og egne pro­jekter.

15.10 – 16:00 Tilbagemelding til plenum

16:00 – 17:00 Mulighed for konsultation for interesserede

Litteratur til dagen:

Hastrup, K. (2010). Feltarbejde. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Raudaskoski, P. (2010). Observationsmetoder (herunder videoobservation). In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Czarniawska, B. (2010). Narratologi og feltstudier. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Fredag 12. december – lokale 1.111 – Kroghstræde 3

09:00 – 13:00 Formidling af kvalitativ forskning og aktuelle tilgange: Autoetnografi og litterære beskrivelser v/ Svend Brinkmann

13:00 – 14:00 Frokost

14:00 – 14:50 Gruppediskussioner med udgangspunkt i formiddagens præsentationer og egne pro­jekter.

15:00 – 15:45 Tilbagemelding til plenum

15:45 – 16:00 Evaluering og afslutning

Litteratur til dagen:

Baarts, C. (2010). Autoetnografi. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2010). Formidling af kvalitativ forskning. In Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Samlet litteraturliste:

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2010). Kvalitative metoder: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk (2. udg.). København: Hans Reitzels Forlag.

Tanggaard, L. (2007). The research interview as discourses crossing swords – the researcher and apprentice on crossing roads. Qualitative Inquiry, 13(1): 160-176.

 

Price

Kursusgebyr for forplejning for eksterne deltagere: DKK 1000

Host

HCCI

Address

Lokale 1.111 – Kroghstræde 3

Registration Deadline

03.11.2014 kl. 12.00

Register at

Tilmelding til hannepc@hum.aau.dk senest 3. november Alle tilmeldte bedes indsende et abstract på maks. 1 side som vil danne baggrund for optagelse på kurset.

Go to event list